Докладвайте коментара

На какво основание е определена границата на възраст 65 - 69 години за зъбни протези за горна и долна беззъба челюсти ? Защо да нямат това право и хората, които вече 10 години са с такива протези, които са изработени за своя сметка. Това означава, че здравната каса не се грижи за всички, които плащат здравни осигуровки.
Съпругът ми е на 61 години и не може да се ползва от новата услуга. С протези е от 10 години!!!
Моля за точен и изчерпателен отговор, за което предварително благодаря.
X

Вашето IP е запаметено!

Статиите са обект на авторско право! Моля, свържете се д-р Кацаров!